Εργασα για μεταφραστς Εργασα για μεταφραστς

Αν εστε μεταφραστς τεχνικν κειμνων ορκωτς μεταφραστς, αναθεωρητς, επιμελητς διορθωτς με ειδκευση στον τεχνικ τομα, ειδικς τοπικς προσαρμογς/ εξελληνισμο (localization) λογισμικο ηλεκτρονικν παιχνιδιν, διερμηνας, γραφστας σελιδοποησης, επαγγελματας αφηγητς (voiceover), κ.λπ., και θα επιθυμοσατε να σας χει υπψη της η LinguaVox για μελλοντικ προσφορ εργασας, μεταφορτστε το ντυπο συνεργατν στην ισπανικ την αγγλικ γλσσα, συμπληρστε το και στελτε το στη διεθυνση ηλ. ταχυδρομεου που υποδεικνεται σε αυτ.

Το ντυπο εναι να αρχεο Excel με μακροεντολς, τις οποες θα πρπει να ενεργοποισετε προκειμνου να το συμπληρσετε σωστ.

Σας ευχαριστομε εκ των προτρων για τον χρνο σας. Ελπζουμε να μπορσουμε να συνεργαστομε σντομα.