ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ελληνικν-γαλλικν.

Στη LinguaVox ειδικευμαστε στις μεταφρσεις απ τα ελληνικ προς τα γαλλικ και απ τα γαλλικ προς τα ελληνικ. Ωστσο, προσφρουμε επσης μεταφρσεις σε περισστερους απ 1.500 γλωσσικος συνδυασμος, συμπεριλαμβανομνων συνδυασμν λιγτερο διαδεδομνων γλωσσν.

Αν εμπιστευθετε τις μεταφρσεις σας ελληνικν-γαλλικν στην πιστοποιημνη κατ ISO-9001/EN-15038 μεταφραστικ εταιρεα μας, τουλχιστον τρα τομα θα συμμετσχουν στη μετφραση των εγγρφων σας: νας μεταφραστς, ο οποος θα μεταφρσει προς τη μητρικ του γλσσα, νας αναθεωρητς που ειδικεεται στο συγκεκριμνο τομα και θα συγκρνει το κεμενο-πηγ με το κεμενο-στχο για να προτενει τυχν διορθσεις και, τλος, νας απ τους συντονιστς ργου μας, ο οποος θα επιβλψει λες τις επιμρους φσεις του ργου και θα πραγματοποισει τον τελικ ποιοτικ λεγχο πριν απ την παρδοση.

Ζητστε μια δωρεν οικονομικ προσφορ χωρς καμα δσμευση για μετφραση ελληνικν-γαλλικν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ-ΓΑΛΛΙΚΩΝ

  • Προσφρουμε επσης ορκωτς και επσημες μεταφρσεις, μεταφρσεις ιατρικν, φαρμακευτικν, επιστημονικν, οικονομικν, νομικν, τουριστικν κειμνων και κειμνων marketing, μεταφρσεις ευρεσιτεχνιν και ιστοτπων, καθς και υπηρεσες διερμηνεας. Πετε μας τι επιθυμετε να μεταφρσετε (ιστοσελδες, γγραφα, εγχειρδια, κποια παρουσαση, μιαν αναφορ, μιαν ευρεσιτεχνα, επσημα γγραφα κ.λπ.) και θα σας κνουμε μια οικονομικ προσφορ, χωρς καμα δσμευση, εντς 1 εργσιμης ρας.
  • Οι μεταφραστς μας μεταφρζουν προς τα γαλλικ της Γαλλας και του Καναδ (καναδζικα γαλλικ).
  • Τα γαλλικ αποτελον την επσημη γλσσα 31 χωρν.