ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ελληνικν-γερμανικν.

Στη LinguaVox ειδικευμαστε στις μεταφρσεις απ τα ελληνικ προς τα γερμανικ και απ τα γερμανικ προς τα ελληνικ. Ωστσο, προσφρουμε επσης μεταφρσεις σε περισστερους απ 1.500 γλωσσικος συνδυασμος, συμπεριλαμβανομνων συνδυασμν λιγτερο διαδεδομνων γλωσσν.

Το σστημα διαχερισης ποιτητας που εφαρμζουμε εναι πιστοποιημνο κατ ISO-9001:2000, εν οι υπηρεσες γερμανικς μετφρασης της εταιρεας μας χουν πιστοποιηθε κατ το πρτυπο EN-15038:2006. Αν εμπιστευθετε τις μεταφρσεις σας ελληνικν-γερμανικν στην εταιρεα μας: νας μεταφραστς θα μεταφρσει τα γγραφα στη μητρικ του γλσσα, νας αναθεωρητς, που ειδικεεται στο συγκεκριμνο τομα, θα συγκρνει το κεμενο-πηγ με το κεμενο-στχο για να προτενει τυχν διορθσεις και, τλος, νας απ τους συντονιστς ργου μας θα επιβλψει λες τις επιμρους φσεις του ργου και θα πραγματοποισει τον τελικ ποιοτικ λεγχο πριν απ την παρδοση.

Ζητστε μια δωρεν οικονομικ προσφορ χωρς καμα δσμευση για μετφραση ελληνικν-γερμανικν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

  • Προσφρουμε επσης ορκωτς και επσημες μεταφρσεις, μεταφρσεις ιατρικν, φαρμακευτικν, επιστημονικν, οικονομικν, νομικν, τουριστικν κειμνων και κειμνων marketing, μεταφρσεις ευρεσιτεχνιν και ιστοτπων, καθς και υπηρεσες διερμηνεας. Πετε μας τι επιθυμετε να μεταφρσετε (ιστοσελδες, γγραφα, εγχειρδια, κποια παρουσαση, μιαν αναφορ, μιαν ευρεσιτεχνα, επσημα γγραφα κ.λπ.) και θα σας κνουμε μια οικονομικ προσφορ, χωρς καμα δσμευση, εντς 1 εργσιμης ρας.