ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ελληνικν-πορτογαλικν

Στη LinguaVox ειδικευμαστε στις μεταφρσεις απ τα ελληνικ προς τα πορτογαλικ και απ τα πορτογαλικ προς τα ελληνικ Ωστσο, προσφρουμε επσης μεταφρσεις σε περισστερους απ 1.500 γλωσσικος συνδυασμος, συμπεριλαμβανομνων συνδυασμν λιγτερο διαδεδομνων γλωσσν.

Οι πορτογλοι μεταφραστς μας μεταφρζουν μνο προς τη μητρικ τους γλσσα και πρπει να πληρον μα απ τις εξς τρεις προποθσεις. 1) επσημη αντατη εκπαδευση στη μετφραση (αναγνωρισμνο πτυχο), 2) επσημη αντατη εκπαδευση σε οποιονδποτε λλο τομα συν τουλχιστον δο χρνια τεκμηριωμνης εμπειρας στη μετφραση, 3) τεκμηριωμνη επαγγελματικ εμπειρα στη μετφραση μεγαλτερη των πντε ετν. Οι πορτογλοι αναθεωρητς πληρον τις διες προποθσεις και, επιπλον, διαθτουν τουλχιστον διετ εμπειρα ως μεταφραστς στο αντικεμενο που πραγματεονται τα γγραφα.

Ζητστε μια δωρεν οικονομικ προσφορ χωρς καμα δσμευση για μετφραση ελληνικν-πορτογαλικν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΩΝ

  • Σστημα διαχερισης ποιτητας πιστοποιημνο κατ ISO-9001:2000.
  • Υπηρεσες μετφρασης πιστοποιημνες κατ το πρτυπο EN-15038:2006
  • Προσφρουμε επσης ορκωτς και επσημες μεταφρσεις, μεταφρσεις ιατρικν, φαρμακευτικν, επιστημονικν, οικονομικν, νομικν, τουριστικν κειμνων και κειμνων marketing, μεταφρσεις ευρεσιτεχνιν και ιστοτπων, καθς και υπηρεσες διερμηνεας. Πετε μας τι επιθυμετε να μεταφρσετε (ιστοσελδες, γγραφα, εγχειρδια, κποια παρουσαση, μιαν αναφορ, μιαν ευρεσιτεχνα, επσημα γγραφα κ.λπ.) και θα σας κνουμε μια οικονομικ προσφορ, χωρς καμα δσμευση, εντς 1 εργσιμης ρας.
  • Οι μεταφραστς μας μεταφρζουν στα πορτογαλικ Πορτογαλας και Βραζιλας (Βραζιλινικα πορτογαλικ)