Nyckeln till en högkvalitativ översättning är en djup och bred språkkunskap som inbegriper ett tekniskt fackspråk som kan vara obekant även för personer som talar källspråket flytande, då det faktiskt utgör en helt egen dialekt. Därför är översättning av tekniska texter genomförbart endast i händerna på en expert, och det är därför LinguaVox har ett team av tekniska och ingenjörsvetenskapliga experter såväl som andra industrispecialister, vilket ger oss möjlighet att översätta i princip vilka ord som helst till över 150 språk.

Vår tekniska personal är experter inom områden som bruksanvisningar, användarmanualer, dokument för systemspecifikationer, säkerhetsrapporter, patent, bidragsansökningar, utbildningsmaterial, datablad och mer. Vår översättningsbyrå är certifierad enligt riktlinjerna i både ISO 17100 och ISO 9001 och vi har ett internt granskningssystem som innebär att även det minsta förbiseende kommer att eliminerats innan texten levereras till er.

Teknisk expertis

Ett konsekvent bruk av korrekt teknisk terminologi är av största vikt för en noggrann översättning, och därför kommer vår kompetenta tekniska översättningspersonal att påbörja ert projekt genom att sammanställa en lista med industrispecifika termer som används i projektet. Detta ger hela vårt översättningsteam tillgång till ett viktigt referensmaterial och garanterar noggrannheten i översättningar som görs av en ensam expert, som har förmånen att ha ett team bakom sig.

Brådskande översättningar

Idag tickar klockan alltid på den internationella marknaden, och därför specialiserar sig LinguaVox på översättningsprojekt med snabb leverans. Vi har översättare i dussintals språk som kan återge väldigt stora volymer noggrant, snabbt och effektivt.

Universellt kompatibla

Vi på LinguaVox arbetar också för att garantera service åt så många kunder som möjligt genom att ha tillgång till programvara som kan hantera alla filformat. Även om de flesta dokument skapas i MS Word är det många som inte gör det, och därför stöder våra program ett brett utbud av filformat som Adobe Framemaker, InDesign, XML och många andra format. Vi kan även översätta tekniska bildtexter och förklaringar med dokument som innehåller tekniska framställningar.