Översättning, Lokalisering av webbsidor och programvara och Telefontolkning

Våra tjänster omfattar ett brett utbud av översättningstjänster, inklusive översättning av teknisk dokumentation, flerspråkiga transkriptioner, anpassning av media för en internationell kundkrets och telefontolkning på begäran. Vad vi gör i praktiken är mer än att återge ord mellan olika språk.

Översättning

Översättning kan handla om att återge ett skrivet dokument som en bruksanvisning eller ett patent mellan olika språk eller att transkribera ljud- eller videoinnehåll - uppgifter som kräver yttersta noggrannhet och en mycket djup kunskap i de aktuella språken.

Lokalisering av webbsidor och programvara

Lokalisering kan vara en mycket mer betydelsefull aspekt än bara översättning för att ge mening åt media på olika språk. Lokalisering omfattar anpassning av programvara (lokalisering av programvara), webbsidor (lokalisering av webbsidor) eller annat innehåll till målspråk, målkultur och målplats, och är av avgörande betydelse för att garantera att innehållet blir relevant för målspråkets läsare eller tittare efter översättningen. LinguaVox har specialiserat sig på lokaliseringstjänster och har anställt personal bestående av tekniska översättare, personal som arbetar med att anpassa programvara och webbsidor, flerspråkiga DTP-experter och grafiska designers som kan garantera att ert innehåll blir tydligt och kulturellt anpassat.

Telefontolkar

Vi på LinguaVox har också ett team av skickliga tolkar som är stolta över att kunna hjälpa våra kunder övervinna språkbarriärer så att de inte utgör ett hinder i jakten på framgång. På begäran erbjuder vi telefontolkning till många språk.