Professionella Översättare & Tolkar

På LinguaVox förväntar vi oss att våra professionella översättare och tolkar håller den högsta standarden i översättningsbranschen. Först och främst måste de dela vår passion och vår ansvarskänsla för att producera de noggrannaste texterna. Genom ett tätt samarbete och genom att skapa goda relationer till våra översättare världen över arbetar vi tillsammans för att garantera att de bäst lämpade och mest erfarna översättarna tar hand om era dokument.

Vi förväntar oss inte bara att våra översättare talar källspråket flytande och att de har målspråket som modersmål. Vi förväntar oss dessutom att de är utmärkta skribenter med en passion för språk och översättning och att de förstår alla bibetydelser och nyanser i källspråket.

De bästa översättningarna är osynliga - du skulle aldrig kunna gissa att de översatts från ett främmande dokument. Därför väljer LinguaVox sina översättare på grundval av deras kulturella kunskap och skrivaregenskaper, såväl som på grundval av deras översättningserfarenheter och specialiseringar.

Vi arbetar med experter inom teknik, juridik, ekonomi, marknadsföring, turism, etc. för att garantera att dokumenten förstås till fullo. Många av våra översättare har ytterligare kvalifikationer, som till exempel inom juridik eller medicin.

Vi väljer noggrant den bäst lämpade översättaren för varje jobb baserat på ett antal kriterier, och har fullt förtroende för att den översättare vi väljer kommer att förse er med en felfri översättning av hög kvalitet som återges perfekt på målspråket.