ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕВОД

За да поискате безплатно ценово предложение за превод, без това да ви ангажира по какъвто и да било начин, ни изпратете запитване на този адрес. Моля, не забравяйте да прикачите документите, които искате да бъдат преведени, и да посочите езиците, на които ги искате, както и за кога са ви необходими. Ние обикновено ви даваме отговор в рамките на един час в работно време (8.00 – 18.30 ч., Гринуичко време + 1 ч. (GMT+1)).

Ако ви е необходима помощ, свържете се с нас и някой от нашите координатори ще изясни всичките ви съмнения или ще ви даде по-подробна информация.

Можете да се свържете с нас и по Skype, кликвайки върху езика, на който желаете да бъдете обслужени: английски, френски, немски, италиански, испански.