VERTIMAI iš lietuvių į portugalų kalbą ir portugalų į lietuvių kalbą

LinguaVox specializacija yra vertimai iš lietuvių į portugalų kalbą ir iš portugalų į lietuvių kalbą. Tačiau mes taip pat siūlome vertimo iš/į daugiau nei 1500 skirtingų kalbų derinių, įskaitant ir mažumų kalbas, paslaugas.

Mūsų portugalų kalbos vertėjai verčia tiktai į savo gimtąsias kalbas ir privalo atitikti vieną iš šių trijų reikalavimų: 1) formalus aukštasis išsilavinimas vertimo srityje (pripažintas laipsnis); 2) atitinkama kvalifikacija kokioje nors kitoje srityje ir ne mažiau kaip dvejų metų vertimo patirtis, patvirtinta atitinkamais dokumentais; arba 3) daugiau kaip penkerių metų profesinė vertimo patirtis, patvirtinta atitinkamais dokumentais. Mūsų portugalų kalbos sutikrinimo redaktoriams yra taikomi tokie patys reikalavimai, be to, jie privalo papildomai turėti ne mažiau kaip dvejų metų vertimo patirtį redaguojamų dokumentų srityje.

Prašome kreiptis dėl vertimo iš lietuvių į portugalų kalbą arba iš portugalų į lietuvių kalbą neąpareigojančios nemokamas sąmatos.

VERTIMO IŠ LIETUVIŲ Į PORTUGALŲ KALBĄ IR IŠ PORTUGALŲ Į LIETUVIŲ KALBĄ PASLAUGOS

  • ISO-9001 sertifikuota kokybės vadybos sistema.
  • ISO 17100s sertifikuotos vertimo paslaugos.
  • Mes taip pat siūlome prisiekusių vertėjų, oficialių, medicininių, farmacinių, mokslinių, finansinių, teisinių, rinkodaros, turizmo tekstų, patentų ir tinklalapių vertimo bei vertimo žodžiu paslaugas. Nurodykite, kokį tekstą norėtumėte išversti (tinklalapį, dokumentą, naudojimosi vadovą, prezentacijos medžiagą, ataskaitą, patentą, oficialų dokumentą, kita), ir mes Jums pateiksime neįpareigojančią vertimo sąmatą per 1 valandą mūsų darbo laiku.
  • Mūsų vertėjai verčia į portugalų kalbą Portugalijai ir Brazilijai (Brazilijos portugalų kalbą).