TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE Z POLSKIEGO NA HISZPAŃSKI.

Czy szukają Państwo tłumacza przysięgłego z języka polskiego na hiszpański akredytowanego przez hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych? W LinguaVox oferujemy tłumaczenia przysięgłe: ustne i pisemne z polskiego na hiszpański i z hiszpańskiego na polski uwierzytelnione przez tłumacza języka polskiego akredytowanego przez hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zapytaj o bezpłatną wycenę bez zobowiązań.

TŁUMACZENIA PRZYSIęGŁE: POLSKI-HISZPAńSKI

  • Tłumaczenia urzędowe wszystkich rodzajów dokumentów. Polski tłumacz przysięgły poświadczy tłumaczenie dokumentu, który chcesz przetłumaczyć: dyplom uniwersytecki, zaświadczenie o niekaralności, prawo jazdy, umowa, akta procesowe, tytuł własności, akt założycielski spółki lub statut spółki, twój indeks, sprawozdanie adopcyjne, zaświadczenie lekarskie, książeczkę rodzinną, akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, akt zgonu, paszport, patent, zezwolenie na pracę i pobyt, pełnomocnictwo, orzeczenie sądowe, raport finansowy lub giełdowy, rachunek zysków i strat, twój stopień naukowy, wiza, bądź inny jakikolwiek dokument.
  • Tłumaczenia przysięgłe z polskiego na hiszpański. Urzędowe tłumaczenia z polskiego na hiszpański wykonane przez tłumaczy akredytowanych przez hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
  • Tłumaczenia przysięgłe z hiszpańskiego na polski.