TRADUCERI AUTORIZATE DIN română ÎN SPANIOLĂ.

Aveți nevoie de un traducător autorizat din română în spaniolă acreditat de Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei? De la LinguaVox vă oferim servicii de interpretariat și traduceri autorizate din română în spaniolă și din spaniolă în română, certificate de traducători de română autorizați de Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei.


Solicitați o estimare de preț gratuită fără nicio obligație.

SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE DIN ROMÂNĂ ÎN SPANIOLĂ

  • Traduceri oficiale de documente de orice fel. Un traducător român autorizat certifică traducerea documentului pe care doriți să-l traduceți: certificat de educație, cazier juridic, permis de conducere, contracte, procese, acte de proprietate, acte de constituire sau statute de firme, foi matricole, rapoarte de adopție, rapoarte medicale, livrete de familie, certificate de naștere, certificate de căsătorie, certificate de deces, pașapoarte, brevete, permise de muncă și rezidență, împuterniciri, dosare de judecată, rapoarte financiare sau bursiere, conturi de profit și pierdere, diplome, vize sau orice alt document.
  • Traduceri autorizate din română în spaniolă Traduceri oficiale din română în spaniolă efectuate de traducători autorizați de Ministerul de Afeceri Externe al Spaniei.
  • Traduceri autorizate din spaniolă în română.