OVERJENI PREVODI IZ slovenščine V ŠPANŠČINO

Ali iščete zapriseženega sodnega prevajalca iz slovenščine v španščino, ki ga je pooblastilo špansko Ministrstvo za zunanje zadeve? Pri LinguaVoxu ponujamo overjene storitve prevoda in tolmačenja iz slovenščine v španščino in iz španščine v slovenščino, ki ga opravlja slovenski zapriseženi sodni prevajalec pooblaščen od španskega Ministrstva za zunanje zadeve.


Vprašajte za brezplačno ponudbo brez obveznosti.

SLOVENSKO-ŠPANSKE OVERJENE PREVAJALSKE USLUGE

  • Uradni prevodi vseh vrst dokumentov. Slovenski zapriseženi sodni prevajalec bo prevedel dokument, ki ga potrebujete, in sicer: Potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti, vozniško dovoljenje, pogodbo, sodno tožbo, zemljiško knjižne izpiske, ali družbene pogodbe, družbene člene, študentski index, dokumentacijo za posvojitev, zdravniško poročilo, vašo družinsko knjigo, rojstni list, poročni list, mrliški list, potni list, patent, dovoljenje za delo in za bivanje, pooblastilo, sodna odločba, finančno ali borzno poročilo, bilanca stanja, vašo diplomo, vizo ali druge dokumente.
  • Overjeni prevodi iz slovenščine v španščino. Uradni prevodi iz slovenščine v španščino prevajalcev, ki jih je pooblastilo špansko Ministrstvo za zunanje zadeve.
  • Overjeni prevodi iz španščine v slovenščino.