EMPREGO PARA TRADUTORES

Se vostede é un tradutor técnico ou xurado, un revisor, un avaliador ou un corrector con experiencia nunha área técnica, un localizador de software ou videoxogos, un intérprete, un deseñador, un profesional da dobraxe, etc. e desexa que LinguaVox o teña en conta para futuros traballos, acceso aquí.

Grazas por dedicarnos o seu tempo. Esperamos poder traballar axiña con vostede.