PRISIEKUSIŲ VERTĖJŲ VERTIMAI IŠ lietuvių Į ISPANŲ KALBĄ

Ar Jūs ieškote Ispanijos užsienio reikalų ministerijos įgalioto prisiekusio vertėjo iš lietuvių į ispanų kalbą ir iš ispanų į lietuvių kalbą? LinguaVox siūlo Ispanijos užsienio reikalų ministerijos įgaliotų prisiekusių vertėjų patvirtinto vertimo iš lietuvių kalbos į ispanų kalbą ir iš ispanų į lietuvių kalbą žodžiu ir raštu paslaugas.


Prašome kreiptis dėl neįpareigojančiosnemokamos sąmatos.

PRISIEKUSIŲ VERTĖJŲ VERTIMO IŠ LIETUVIŲ Į ISPANŲ IR IŠ ISPANŲ Į LIETUVIŲ PASLAUGOS

  • Oficialūs bet kokio pobūdžio dokumentų vertimai Prisiekęs lietuvių kalbos vertėjas patvirtins Jums reikiamo išversti dokumento vertimą: mokslo įstaigos pažymėjimo, pažymos apie ankstesnį teistumą, vairuotojo pažymėjimo, sutarties, teismo bylos, nuosavybę patvirtinančių dokumentų, įmonės steigimo sutarties ar įstatų, studento įskaitų knygelės, įvaikinimo ataskaitos, medicinos išvados, šeimos įrašų knygelės, gimimo liudijimo, santuokos liudijimo, mirties liudijimo, paso, patento, leidimo dirbti ir gyventi, įgaliojimo, teismo nutarties, finansų ar vertybinių popierių biržos ataskaitos, pelno (nuostolio) ataskaitos, diplomo, vizos ar bet kokio kito dokumento.
  • Prisiekusių vertėjų vertimas iš lietuvių į ispanų kalbą. Ispanijos užsienio reikalų ministerijos įgaliotų vertėjų oficialūs vertimai iš lietuvių į ispanų kalbą
  • Prisiekusių vertėjų vertimas iš ispanų į lietuvių kalbą.