Tuyển dụng biên dịch viên Tuyển dụng biên dịch viên

Nếu bạn là biên dịch viên kỹ thuật hoặc biên dịch viên tuyên thệ, người đánh giá, người phê bình, hoặc người sửa lỗi với kiến thức chuyên môn trong một lĩnh vực kỹ thuật, người bản địa hóa phần mềm hoặc trò chơi video, phiên dịch viên, nhà thiết kế đồ họa, chuyên gia thuyết minh, v.v… và bạn muốn LinguaVox xem xét bạn cho công việc tương lai, hãy tải xuống bản dành cho cộng tác viên bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh, hãy điền và gửi nó

Mẫu đơn này là một tệp Excel chứa các macro mà bạn sẽ cần kích hoạt để có thể điền vào nó một cách chính xác.

Cảm ơn bạn trước vì đã dành thời gian. Chúng tôi hy vọng có thể làm việc với bạn sớm.