Eesti-prantsuse TÕLKED

LinguaVox on spetsialiseerunud tõlgetele eesti keelest prantsuse keelde ja prantsuse keelest eesti keelde. Me pakume ka tõlkeid enam kui 1500 eri keelekombinatsioonis, sealhulgas väikeste keelte kombinatsioonides.

Kui usaldate tõlked eesti keelest prantsuse keelde meie ISO-9110/EN- 15038 nõuetele vastavale tõlkebüroole, osaleb Teie dokumentide prantsuse keelde tõlkimisel vähemalt kolm inimest: tõlkija, kes tõlgib teksti oma emakeelde; asjaomasele teemavaldkonnale spetsialiseerunud toimetaja, kes võrdleb lähte- ja sihtkeelseid tekste ning soovitab parandusi; ja lõpuks projektijuht, kes jälgib projekti kõiki etappe ja teeb enne kliendile tõlke edastamist viimase kvaliteedikontrolli.

Küsige tasuta hinnapakkumist eesti-prantsuse tõlkeks ilma tõlketellimuse kohustuseta.

EESTI-PRANTSUSE TÕLKETEENUS

  • Pakume ka vandetõlgi teenust, samuti ametlikke, meditsiini-, farmaatsia-, teadus-, finants- ja õigustõlkeid; turundus- ja turismialaseid ning patentide tõlkeid, veebisaitide tõlkeid ja suulist tõlget. Saatke meile oma tõlkesoov (veebilehed, dokumendid, käsiraamatud, presentatsioon, ettekanne, patent, ametlikud dokumendid jne) ning meie anname Teile 1 töötunni jooksul hinnapakkumise ilma tõlketellimuse esitamise kohustuseta.
  • Meie tõlkijad tõlgivad nii prantsusmaa kui kanada prantsuse keelde.
  • Prantsuse keel on 31 riigi ametlik keel.