Eesti-saksa TÕLKED

LinguaVox on spetsialiseerunud tõlgetele eesti keelest saksa keelde ja saksa keelest eesti keelde. Me pakume ka tõlkeid enam kui 1500 eri keelekombinatsioonis, sealhulgas väikeste keelte kombinatsioonides.

Meie kvaliteedijuhtimissüsteem vastab ISO 9001:2000 nõuetele ning meie saksa keele tõlketeenistus on sertifitseeritud vastavalt ISO 17100 nõuetele. Kui usaldate oma eesti-saksa tõlked meile: tõlkija, kes tõlgib dokumendi oma emakeelde; asjaomasele teemavaldkonnale spetsialiseerunud toimetaja võrdleb lähte- ja sihtkeelseid tekste ning soovitab parandusi; ja lõpuks projektijuht jälgib projekti kõiki etappe ja teeb enne kliendile tõlke edastamist viimase kvaliteedikontrolli.

Küsige tasuta hinnapakkumist eesti-saksa tõlkeks ilma tõlketellimuse kohustuseta.

EESTI-SAKSA TÕLKETEENUS

  • Pakume ka vandetõlgi teenust, samuti ametlikke, meditsiini-, farmaatsia-, teadus-, finants- ja õigustõlkeid; turundus- ja turismialaseid ning patentide tõlkeid, veebisaitide tõlkeid ja suulist tõlget. Saatke meile oma tõlkesoov (veebilehed, dokumendid, käsiraamatud, presentatsioon, ettekanne, patent, ametlikud dokumendid jne) ning meie anname Teile 1 töötunni jooksul hinnapakkumise ilma tõlketellimuse esitamise kohustuseta.