eesti-itaalia TÕLKED

LinguaVox on spetsialiseerunud tõlgetele eesti keelest itaalia keelde ja itaalia keelest eesti keelde. Me pakume ka tõlkeid enam kui 1500 eri keelekombinatsioonis, sealhulgas väikeste keelte kombinatsioonides.

Meie kvaliteedijuhtimissüsteem vastab ISO 9001:2000 nõuetele ning meie itaalia keele tõlketeenistus on sertifitseeritud vastavalt ISO 17100 nõuetele. Spetsiaalselt tõlkevaldkonnale suunatud Euroopa standard nõuab, et tõlketeenus peab koosnema vähemalt kahest iseseisvast ja kohustuslikust etapist: tõlkimine ja sõltumatu toimetamine (eraldi toimetaja poolt) ja määratleb selgesõnaliselt tõlkijate ja toimetajate ametialased pädevused (formaalne kõrgharidus tõlkevaldkonnas (tunnustatud kraad); samaväärne kvalifikatsioon mis tahes teises valdkonnas ning vähemalt kaks aastat dokumenteeritud töökogemust tõlkijana; või üle viie aasta dokumenteeritud töökogemust tõlkijana).

Küsige eesti-itaalia tõlke tasuta hinnapakkumist ilma tõlketellimuse kohustuseta

EESTI-ITAALIA TÕLKETEENUS

  • Pakume ka vandetõlgi teenust, samuti ametlikke, meditsiini-, farmaatsia-, teadus-, finants- ja õigustõlkeid; turundus- ja turismialaseid ning patentide tõlkeid, veebisaitide tõlkeid ja suulist tõlget. Saatke meile oma tõlkesoov (veebilehed, dokumendid, käsiraamatud, presentatsioon, ettekanne, patent, ametlikud dokumendid jne) ning meie anname Teile 1 töötunni jooksul hinnapakkumise ilma tõlketellimuse esitamise kohustuseta.