AUTORISERTE OVERSETTELSER FRA NORSK TIL SPANSK

Er du på jakt etter en norsk-spansk translatør med autorisasjon fra det spanske utenriksdepartementet? LinguaVox tilbyr autorisert tolking og oversettelse fra norsk til spansk og fra spansk til norsk, utført av norsk translatør med autorisasjon fra det spanske utenriksdepartementet.

Be om et uforpliktende, gratis prisoverslag.

NORSK-SPANSK AUTORISERT OVERSETTELSESTJENESTE

  • Offisiell oversettelse av alle typer dokumenter. En autorisert norsk translatør vil sertifisere oversettelsen av dokumentet du ønsker å få oversatt: et akademisk vitnemål, en vandelsattest, et førerkort, en kontrakt, et søksmål, skjøter, et selskaps stiftelsesdokumenter eller vedekter, karakterutskriften din, en oppfølgingsrapport etter adopsjon, en legeerklæring, en fødselsattest, en vielsesattest, en dødsattest, et pass, et patent, en arbeids- og oppholdstillatelse, et fullmaktsdokument, en dom, en finans- eller børsrapport, et resultatregnskap, diplomet ditt, et visa eller hvilket som helst annet dokument.
  • Autorisert oversettelse fra norsk til spansk. Autoriserte oversettelser fra norsk til spansk utført av translatører med autorisasjon fra det spanske utenriksdepartementet.
  • Autorisert oversettelse fra spansk til norsk.