LINGUAVOX OVERSETTELSER OVERSETTELSESBYRÅ

LinguaVox Translations er et oversettelsesbyrå med kontorer i Europa og USA, som tilbyr oversettelser i nesten alle språkkombinasjoner og spesialområder: fra generelle og kommersielle til tekniske og vitenskapelige oversettelser, offisielt autoriserte oversettelser, medisinske og farmasøytiske oversettelser, oversettelser av nettsider og nettsteder, lokalisering av programvare og dataspill. Hvis du overlater ditt oversettelsesprosjekt til LINGUAVOX får du en oversettelse med trippel kvalitetsgaranti:

 • 1. System for kvalitetsstyring sertifisert etter ISO 9001
 • 2. Oversettelsestjeneste sertifisert etter ISO 17100. Denne europeiske standarden, som er spesifikk for oversettelsessektoren, fastsetter at en oversettelsestjeneste må bestå av minst to adskilte og obligatoriske faser: oversettelse og uavhengig korrektur (utført av andre enn oversetteren) og gir en klar definisjon av profesjonell kompetanse for oversettere og korrekturlesere (høyere utdanning innen oversettelse (godkjent grad); tilsvarende kvalifikasjoner innen et annet fag pluss minst to års dokumentert erfaring innen oversettelse; eller over fem års dokumentert profesjonell erfaring innen oversettelse).
 • 3. OVERSETTELSE + UAVHENGIG KORREKTUR + INTERN KVALITETSKONTROLL.
  Minst tre personer vil ta del i oversettelsen av dine dokumenter: en oversetter som oversetter til sitt eget morsmål, en korrekturleser med spesialkunnskap innen det aktuelle fagområdet som vil sammenligne kilde- og måltekstene og foreslå endringer, og til slutt en av våre prosjektkoordinatorer som vil kontrollere alle fasene av prosjektet og foreta endelig kvalitetskontroll før levering.

OVERSETTELSESTJENESTE

 • Av alle teksttyper. Oversettelse av bruksanvisninger, servicemanualer og tekniske manualer, firmanettsteder, dataprogrammer, tidsskrifter og aviser, akademiske artikler og avhandlinger, reklametekster, firmadokumentarer, dataspill osv.
 • I nesten alle språkkombinasjoner. Vi har over 8000 frilansoversettere i vår database og kan tilby oversettelser i over 1500 forskjellige språkkombinasjoner, inkludert kombinasjoner av minoritetsspråk.
 • I de mest brukte programvarepakkene. Oversettelser i spesifikke oversettelsesprogrammer som SDL Trados, Déja Vu eller Star Transit, layoutprogrammer som Framemaker, PageMaker, InDesign, Adobe Illustrator eller Quark, eller lokaliseringsprogrammer som Corel Catalyst eller Multilizer.
 • Innenfor den tidsramme du setter. Vi har bred erfaring i styring av oversettelsesprosjekter med svært korte tidsfrister.
 • Kvalitetsoversettelser. Vi gir deg vårt ord ... på hvilket som helst språk.
 • Vi tilbyr også tolketjenester i Spania og andre land. Ta kontakt for nærmere informasjon uten forpliktelser.

Hvis du ønsker mer informasjon om LinguaVox, be oss om en presentasjon med detaljert informasjon om vårt kvalitetssystem og våre oversettelsespriser for over 550 språkkombinasjoner. Presentasjonen er tilgjengelig på engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk og katalansk.