OBOJSTRANNÉ PREKLADY slovenčina-angličtina

Linguavox sa špecializuje na preklady zo slovenčiny do angličtiny a z angličtiny do slovenčiny. Navyše ponúkame taktiež preklady do viac ako 1500 rôznych jazykových kombinácií, vrátane kombinácií minoritných jazykov.

Náš systém riadenia kvality je certifikovaný podža normy ISO-9001 a naše prekladatežské služby do/z angličtiny zodpovedajú norme ISO 17100. Naši prekladatelia prekladajú iba do svojho materinského jazyka a musia spĺňa aspoň jednu z týchto troch požiadaviek: 1) vyššie vzdelanie v odbore prekladatežstva (medzinárodne uznávaný titul) ; 2) obdobná kvalifikácia v akejkožvek inej oblasti plus minimálne dva roky doloženej profesionálnej praxe v odbore prekladatežstva; alebo 3) viac ako pä rokov doloženej profesionálnej praxe v odbore prekladatežstva. Naši korektori spĺňajú rovnaké požiadavky a zároveň majú aspoň dvojročnú prekladatežskú skúsenos v odbore, ktorého sa týkajú prekladané dokumenty.

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku zdarma na preklad zo slovenčiny do angličtiny alebo naopak.

PREKLADATEźSKÉ SLUŽBY SLOVENČINA-ANGLIČTINA

  • Ponúkame taktiež overené preklady, preklady úradné, medicínske, farmaceutické, vedecké, právne, marketingové, preklady patentov, z oblasti cestovného ruchu, preklady webových stránok a tlmočnícke služby. Oznámte nám, čo potrebujete preloži (webové stránky, dokumenty, manuály, prezentácie, správy, patenty, úradné dokumenty atď.) a my vám poskytneme nezáväznú cenovú kalkuláciu v našej pracovnej dobe do jednej hodiny.
  • Naši prekladatelia prekladajú z/do britskej a americkej angličtiny.