OBOJSTRANNÉ PREKLADY slovenčina-nemčina

Linguavox sa špecializuje na preklady zo slovenčiny do nemčiny a z nemčiny do slovenčiny. Navyše ponúkame taktiež preklady do viac ako 1500 rôznych jazykových kombinácií, vrátane kombinácií minoritných jazykov.

Náš systém riadenia kvality je certifikovaný podža normy ISO-9001 a naše prekladatežské služby do/z nemčiny zodpovedajú norme ISO 17100. Ak nám zveríte svoj slovensko-nemecký alebo nemecko-slovenský preklad: prekladatež, ktorý prekladá do svojho rodného jazyka, korektor špecializovaný v odbore, ktorý porovná zdrojový a ciežový dokument a navrhne opravy, a nakoniec náš projektový koordinátor dohliada na všetky fázy projektu a vykonáva finálnu kontrolu kvality pred jeho odovzdaním.

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku zdarma na preklad zo slovenčiny do nemčiny alebo naopak.

PREKLADATEźSKÉ SLUŽBY SLOVENČINA-NEMČINA

  • Ponúkame taktiež overené preklady, preklady úradné, medicínske, farmaceutické, vedecké, právne, marketingové, preklady patentov, z oblasti cestovného ruchu, preklady webových stránok a tlmočnícke služby. Oznámte nám, čo potrebujete preloži (webové stránky, dokumenty, manuály, prezentácie, správy, patenty, úradné dokumenty atď.) a my vám poskytneme nezáväznú cenovú kalkuláciu v našej pracovnej dobe do jednej hodiny.