OBOJSTRANNÉ PREKLADY slovenčina-francúzština

Linguavox sa špecializuje na preklady zo slovenčiny do francúzštiny a z francúzštiny do slovenčiny. Navyše ponúkame taktiež preklady do viac ako 1500 rôznych jazykových kombinácií, vrátane kombinácií minoritných jazykov.

Ak zveríte svoj slovensko-francúzsky preklad našej spoločnosti s certifikátmi ISO-9001/EN-15038, na francúzskom preklade vašich dokumentov sa budú podieža najmenej traja žudia: prekladatež, ktorý prekladá do svojho rodného jazyka, korektor špecializovaný v odbore, ktorý porovná zdrojový a ciežový dokument a navrhne opravy, a nakoniec náš projektový koordinátor dohliada na všetky fázy projektu a vykonáva finálnu kontrolu kvality pred jeho odovzdaním.

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku zdarma na preklad zo slovenčiny do francúzštiny alebo naopak.

PREKLADATEźSKÉ SLUŽBY SLOVENČINA-FRANCÚZŠTINA

  • Ponúkame taktiež overené preklady, preklady úradné, medicínske, farmaceutické, vedecké, právne, marketingové, preklady patentov, z oblasti cestovného ruchu, preklady webových stránok a tlmočnícke služby. Oznámte nám, čo potrebujete preloži (webové stránky, dokumenty, manuály, prezentácie, správy, patenty, úradné dokumenty atď.) a my vám poskytneme nezáväznú cenovú kalkuláciu v našej pracovnej dobe do jednej hodiny.
  • Naši prekladatelia prekladajú do francúzskej aj kanadskej francúzštiny.
  • Francúzština je úradným jazykom v 31 krajinách.