OBOJSTRANNÉ PREKLADY slovenčina-španielčina

Linguavox sa špecializuje na preklady zo slovenčiny do španielčiny a zo španielčiny do slovenčiny. Navyše ponúkame taktiež preklady do viac ako 1500 rôznych jazykových kombinácií, vrátane kombinácií minoritných jazykov.

Ak nám zveríte svoje slovensko-španielsky preklady, vaše dokumenty budú preložené profesionálnymi prekladateľmi, ktorí spĺňajú požiadavky na náš systém riadenia kvality ISO-9001/EN-15038 a majú skúsenosť v oblasti, ktorej sa týkajú vaše dokumenty.

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku zdarma na preklad zo slovenčiny do španielčiny alebo naopak.

PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY SLOVENČINA-ŠPANIELČINA

  • Ponúkame taktiež overené preklady, preklady úradné, medicínske, farmaceutické, vedecké, právne, marketingové, preklady patentov, z oblasti cestovného ruchu, preklady webových stránok a tlmočnícke služby. Oznámte nám, čo potrebujete preložiť (webové stránky, dokumenty, manuály, prezentácie, správy, patenty, úradné dokumenty atď.) a my vám poskytneme nezáväznú cenovú kalkuláciu v našej pracovnej dobe do jednej hodiny.
  • Obojstranné preklady slovenčina-španielčina od prekladateľov akreditovaných španielskym ministerstvom zahraničných vecí. Ponúkame tiež úradné preklady zo španielčiny do slovenčiny.
  • Naši španielski prekladatelia prekladajú do štandardnej alebo medzinárodnej španielčiny a do všetkých národných variantov: Španielčina vo variantoch pre nasledujúce krajiny: Španielsko, Argentína, Bolívia, Chile, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Ekvádor, El Salvador, Guatemala, Rovníková Guinea, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Portoriko, Dominikánska republika, Uruguaj a Venezuela.
  • Španielski tlmočníci: bežné konzekutívne tlmočenie (liaison, veta za vetou), sprievodné tlmočenie, konzekutívne, šeptané tlmočenie (šušotáž), simultánne (z kabíny), úradné (právne/súdne tlmočenie pri súdnych procesoch, v notárskych kanceláriách atď.), tlmočenie po telefóne (trojcestný konferenčný hovor) alebo pomocou instant messagingu. Niektoré druhy tlmočenia ponúkame výhradne v Španielsku (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, atď.) a v niekoľkých ďalších krajinách (opýtajte sa nás).
  • Prekladáme taktiež do ďalších jazykov, ktoré sa používajú v Španielsku: baskičtiny, katalánčiny, galicijčiny a valencijčiny.