ПРЕВОДИ български – английски

Ние в LinguaVox специализираме в преводи от български на английски и в преводи от английски на български език. Освен това, ние предлагаме и преводи в повече от 1500 езикови двойки, включително комбинации с редки езици.

Нашата система за управление на качеството е сертифицирана съгласно изискванията на ISO-9001, а преводаческите ни услуги от/на английски език – съгласно изискванията на ISO 17100 Нашите преводачи превеждат само на родния си език и трябва да отговарят на едно от следните три изисквания: 1) официално висше образование в областта на превода (официално призната диплома); 2) равностойна квалификация в която и да било друга област плюс не по-малко от две години доказан опит като преводач; или 3) повече от пет години документиран професионален опит в като преводач. Нашите редактори отговарят на същите изисквания, като освен това имат и поне двегодишен опит като преводачи в разглежданата в документа област.

Поискайте безплатно ценово предложение за превод от български на английски или от английски на български език, без ангажимент за вас.

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ БЪЛГАРСКИ – АНГЛИЙСКИ

  • Ние също така предлагаме писмени преводи от заклети преводачи на официални документи, на текстове на тема медицина и фармация, наука, финанси, право, маркетинг, туризъм, патенти и преводи на уебстраници, както и устни преводи. Кажете ни какво искате да бъде преведено (уебстраници, наръчници, презентации, доклади, патенти, официални документи и др.) и ние ще ви изготвим ценово предложение в рамките на 1 час в работно време, без това да ви ангажира по какъвто и да било начин.
  • Нашите преводачи превеждат от/на британски и американски английски.