ПРЕВОДИ български – италиански

Ние в LinguaVox специализираме в преводи от български на италиански и в преводи от италиански на български език. Освен това, ние предлагаме и преводи в повече от 1500 езикови двойки, включително комбинации с редки езици.

Нашата система за управление на качеството е сертифицирана по ISO-9001, а преводаческите ни услуги от/на италиански език – съгласно изискванията на ISO 17100 Този европейски стандарт, отнасящ се конкретно за доставчиците на преводачески услуги, постановява, че преводаческите услуги трябва да се състоят от поне две отделни една от друга и задължителни фази: превод и независима редакция (от човек, различен от самия преводач) и ясно определя професионалните компетенции на преводачите и редакторите (официално висше образование в областта на превода (официално призната диплома); равностойна квалификация в която и да било друга област плюс не по-малко от две години доказан опит като преводач; или повече от пет години документиран професионален опит в като преводач).

Поискайте безплатно ценово предложение за превод от български на италиански език, без това да ви ангажира по какъвто и да било начин.

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ БЪЛГАРСКИ – ИТАЛИАНСКИ

  • Ние също така предлагаме писмени преводи от заклети преводачи на официални документи, на текстове на тема медицина и фармация, наука, финанси, право, маркетинг, туризъм, патенти и преводи на уебстраници, както и устни преводи. Кажете ни какво искате да бъде преведено (уебстраници, наръчници, презентации, доклади, патенти, официални документи и др.) и ние ще ви изготвим ценово предложение в рамките на 1 час в работно време, без това да ви ангажира по какъвто и да било начин.