ПРЕВОДИ български – италиански

Ние в LinguaVox специализираме в преводи от български на италиански и в преводи от италиански на български език. Освен това, ние предлагаме и преводи в повече от 1500 езикови двойки, включително комбинации с редки езици.

Нашата система за управление на качеството е сертифицирана по ISO-9001:2000, а преводаческите ни услуги от/на италиански език – съгласно изискванията на EN-15038:2006 Този европейски стандарт, отнасящ се конкретно за доставчиците на преводачески услуги, постановява, че преводаческите услуги трябва да се състоят от поне две отделни една от друга и задължителни фази: превод и независима редакция (от човек, различен от самия преводач) и ясно определя професионалните компетенции на преводачите и редакторите (официално висше образование в областта на превода (официално призната диплома); равностойна квалификация в която и да било друга област плюс не по-малко от две години доказан опит като преводач; или повече от пет години документиран професионален опит в като преводач).

Поискайте безплатно ценово предложение за превод от български на италиански език, без това да ви ангажира по какъвто и да било начин.

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ БЪЛГАРСКИ – ИТАЛИАНСКИ

  • Ние също така предлагаме писмени преводи от заклети преводачи на официални документи, на текстове на тема медицина и фармация, наука, финанси, право, маркетинг, туризъм, патенти и преводи на уебстраници, както и устни преводи. Кажете ни какво искате да бъде преведено (уебстраници, наръчници, презентации, доклади, патенти, официални документи и др.) и ние ще ви изготвим ценово предложение в рамките на 1 час в работно време, без това да ви ангажира по какъвто и да било начин.