ПРЕВОДИ български – френски

Ние в LinguaVox специализираме в преводи от български на френски и в преводи от френски на български език. Освен това, ние предлагаме и преводи в повече от 1500 езикови двойки, включително комбинации с редки езици.

Ако поверите своите преводи от български на френски на нашата сертифицирана по ISO-9001/EN-15038 преводаческа компания, в превода на вашите документи на френски ще вземат участие поне трима души: преводач, който ще извърши превода на родния си език, редактор, специализиран в третираната област, който ще сравни оригиналния и преведения текст и ще предложи корекции, и най-накрая, един от нашите координатори на проекти, който ще ръководи всички фази на проекта и ще извърши окончателната проверка на качеството преди доставката.

Поискайте безплатно ценово предложение за превод от български на френски език, без ангажимент за вас.

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ БЪЛГАРСКИ – ФРЕНСКИ

  • Ние също така предлагаме писмени преводи от заклети преводачи на официални документи, на текстове на тема медицина и фармация, наука, финанси, право, маркетинг, туризъм, патенти и преводи на уебстраници, както и устни преводи. Кажете ни какво искате да бъде преведено (уебстраници, наръчници, презентации, доклади, патенти, официални документи и др.) и ние ще ви изготвим ценово предложение в рамките на 1 час в работно време, без това да ви ангажира по какъвто и да било начин.
  • Нашите преводачи превеждат на френски от Франция и от Канада (канадски френски).
  • Френският е официален език в 31 страни.