ПРЕВОДИ български – немски

Ние в LinguaVox специализираме в преводи от български на немски и в преводи от немски на български език. Освен това, ние предлагаме и преводи в повече от 1500 езикови двойки, включително комбинации с редки езици.

Нашата система за управление на качеството е сертифицирана по ISO-9001, а преводаческите ни услуги от/на немски език – съгласно изискванията на ISO 17100 Ако поверите своите преводи от български на немски език на нас, преводач ще преведе документите на родния си език, редактор, специализиран в разглежданата област, ще сравни оригиналния и преведения текст и ще предложи корекции, и най-накрая, един от нашите координатори на проекти, който ще ръководи всички фази на проекта и ще извърши окончателната проверка на качеството преди доставката.

Поискайте безплатно ценово предложение за превод от български на немски език, без ангажимент за вас.

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ БЪЛГАРСКИ – НЕМСКИ

  • Ние също така предлагаме писмени преводи от заклети преводачи на официални документи, на текстове на тема медицина и фармация, наука, финанси, право, маркетинг, туризъм, патенти и преводи на уебстраници, както и устни преводи. Кажете ни какво искате да бъде преведено (уебстраници, наръчници, презентации, доклади, патенти, официални документи и др.) и ние ще ви изготвим ценово предложение в рамките на 1 час в работно време, без това да ви ангажира по какъвто и да било начин.