ПРЕВОДИ български – португалски

Ние в LinguaVox специализираме в преводи от български на португалски и в преводи от португалски на български език. Освен това, ние предлагаме и преводи в повече от 1500 езикови двойки, включително комбинации с редки езици.

Нашите преводачи от/на португалски превеждат само на родния си език и трябва да отговарят на едно от следните три изисквания: 1) официално висше образование в областта на превода (официално призната диплома); 2) равностойна квалификация в която и да било друга област плюс не по-малко от две години доказан опит като преводач; или 3) повече от пет години документиран професионален опит в като преводач. Нашите редактори на португалски отговарят на същите изисквания, а освен това имат и поне двегодишен опит като преводачи в областта, разглеждана в документа.

Поискайте безплатно ценово предложение за превод от български на португалски език, без това да ви ангажира по какъвто и да било начин.

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ БЪЛГАРСКИ – ПОРТУГАЛСКИ

  • Сертифицирана по ISO-9001 система за управление на качеството.
  • Сертифицирани по ISO 17100 преводачески услуги.
  • Ние също така предлагаме писмени преводи от заклети преводачи на официални документи, на текстове на тема медицина и фармация, наука, финанси, право, маркетинг, туризъм, патенти и преводи на уебстраници, както и устни преводи. Кажете ни какво искате да бъде преведено (уебстраници, наръчници, презентации, доклади, патенти, официални документи и др.) и ние ще ви изготвим ценово предложение в рамките на 1 час в работно време, без това да ви ангажира по какъвто и да било начин.
  • Нашите преводачи превеждат на португалски от Португалия и Бразилия (бразилски португалски).