PREKLADY S ÚRADNÝM OVERENÍM ZO SLOVENČINY DO ŠPANIELČINY

Hžadáte prekladateža zo slovenčiny do španielčiny s úradným overením a akreditáciou španielskeho ministerstva zahraničných vecí? Linguavox ponúka preklady a tlmočenie zo slovenčiny do španielčiny a zo španielčiny do slovenčiny s úradným overením a akreditáciou španielskeho ministerstva zahraničných vecí.


Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku zdarma.

OBOJSTRANNÉ ÚRADNE OVERENÉ PREKLADY SLOVENČINA-ŠPANIELČINA

  • Úradné preklady všetkých typov dokumentov. Slovenský súdny prekladatež overí preklad dokumentov, ktoré potrebujete preloži: akademický diplom, výpis z registra trestov, vodičský preukaz, zmluvy, súdne spisy, nárokové listiny, stanovy obchodných spoločností alebo zakladacie listiny, študentské záznamy, správy o adopcii, lekárske správy, rodinné záznamy, rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, cestovné pasy, patenty, povolenie na prácu a pobyt, splnomocnenie, súdne rozsudky, finančné a burzové záznamy, vyúčtovania ziskov a strát, vysokoškolské tituly, víza a ďalšie typy dokumentov.
  • Preklady s úradným overením zo slovenčiny do španielčiny. Úradné preklady zo slovenčiny do španielčiny od prekladatežov s akreditáciou španielskeho ministerstva zahraničných vecí.
  • Úradne overené preklady zo slovenčiny do španielčiny.