DỊCH THUẬT Việt-Anh

Tại LinguaVox chúng tôi chuyên dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Anh, và dịch thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ dịch thuật ở hơn 1.500 cặp ngôn ngữ khác nhau, gồm cả các cặp ngôn ngữ thiểu số.

Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO-9001, và Dịch vụ Dịch thuật Tiếng Anh của chúng tôi theo tiêu chuẩn ISO 17100. Các biên dịch viên của chúng tôi chỉ dịch sang tiếng mẹ đẻ của họ và phải đáp ứng một trong ba yêu cầu này: 1) tốt nghiệp đại học chính quy về dịch thuật (bằng được công nhận); 2) bằng cấp tương đương trong một lĩnh vực bất kỳ khác và thêm tối thiểu hai năm kinh nghiệm dịch thuật có tài liệu dẫn chứng; hoặc 3) trên năm năm kinh nghiệm dịch thuật chuyên nghiệp có tài liệu dẫn chứng. Người đánh giá của chúng tôi cũng đáp ứng những yêu cầu đó, ngoài ra còn có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm biên dịch viên trong cùng lĩnh vực với tài liệu được dịch.

Hãy yêu cầu báo giá miễn phí không bắt buộc dành cho dịch thuật Việt-Anh hoặc Anh-Việt.

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VIỆT-ANH

  • Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ dịch thuật tuyên thệ, hành chính, y tế, dược học, khoa học, tài chính, luật pháp, tiếp thị, du lịch, bằng sáng chế và trang web và một dịch vụ phiên dịch. Hãy cho chúng tôi biết thể loại mà bạn muốn dịch (trang web, tài liệu, sổ tay, bài thuyết trình, báo cáo, bằng sáng chế, tài liệu chính thức, v.v…) và chúng tôi sẽ gửi báo giá không bắt buộc cho bạn trong vòng 1 giờ hành chính.
  • Các biên dịch viên của chúng tôi dịch sang/từ tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ.