ПРЕВОДИ ОТ ЗАКЛЕТИ ПРЕВОДАЧИ ОТ български НА ИСПАНСКИ

Търсите ли превод от български на испански език от заклет преводач, акредитиран от испанското Министерство на външните работи? Ние в LinguaVox предлагаме устни и писмени преводачески услуги от заклети преводачи от български на испански и от испански на български, подписани от заклет преводач от/на български, акредитиран от испанското Министерство на външните работи.


Попитайте за безплатно ценово предложение без ангажимент за вас.

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ БЪЛГАРСКИ – ИСПАНСКИ ОТ ЗАКЛЕТИ ПРЕВОДАЧИ

  • Официален превод на всички видове документи. Заклет преводач от/на български ще подпише превода на документа, който искате да бъде преведен: университетски дипломи, свидетелства за съдимост, шофьорски книжки, договори, съдебни дела, нотариални актове, учредителни договори на фирми или устави, академични справки, документи за осиновяване, медицински свидетелства, семейни истории, актове за раждане, брачни свидетелства, актове за раждане, паспорти, патенти, разрешителни за работа и престой, пълномощни, съдебни решения, финансови или доклади на фондовата борса, отчети за приходите и разходите, научни степени, визи или каквито и да било други документи.
  • Превод от български на испански от заклети преводачи. Официални преводи от български на испански от преводачи, акредитирани от испанското Министерство на външните работи.
  • Превод от испански на български език от заклети преводачи.